Nápověda - FAQ

Jak nastavit poštovního klienta?

Poštovní klient vyžaduje zadání několika základních hodnot, aby mohl poštu bezstarostně přijímat a odesílat.

Přihlašovací údaje:

Tyto údaje by měly být v emailovém klientu zadány dvakrát. Jednou pro přijímání a podruhé pro odesílání pošty.

Emailová adresa: například vase@adresa.cz
Uživatelské jméno: opět plné znění Vaší emailové adresy
Heslo: heslo zvolené pro Váš emailový účet

Protokoly pro přijímání pošty:

Protokol POP3 stahuje poštu do poštovního klienta a následně ji maže ze serveru.

POP3 server: mail.profitux.cz
POP3 port: 110 (nezabezpečené spojení), 143 (nezabezpečené spojení, nebo zabezpečené spojení STARTTLS), 995 (zabezpečené spojení)

Protokol IMAP stahuje poštu do poštovního klienta a uchovává ji na serveru.

IMAP server: mail.profitux.cz
IMAP port: 143 (nezabezpečené spojení, nebo zabezpečené spojení STARTTLS), 993 (zabezpečené spojení)

Protokol pro odesílání pošty:

SMTP server: mail.profitux.cz (je vyžadována autentizace – jméno: celá emailová adresa, heslo: heslo pro tento email)
SMTP port: 25 (nezabezpečené spojení), 25 STARTTLS (zabezpečené spojení), 465 SSL/TLS (zabezpečené spojení), 587 STARTTLS (zabezpečené spojení)
Značky: E-mail  Různá nastavení 

Kontakt Kontakt


Informace: info@profitux.cz
Pro zákazníky: podpora@profitux.cz

Poslední novinka Poslední novinka

18.5.2018

Profitux.cz je na GDPR připraven

V souvislosti s nařízením Evropské unie 2016/679/EU (GDPR) jsme pro vás připravili úpravu dokumentů tak, aby naše služby vyhověly tomuto nařízení. Všechny změny jsou již popsané na našich stránkách www.profitux.cz a platné od 25.5. 2018

  1. Upravili jsme dokument Smlouva o poskytování webhostingových služeb a registraci doménových jmen - Všeobecné smluvní podmínky.
  2. Připravili jsme vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů.
  3. Vytvořili jsme dokument Zásady ochrany osobních údajů, ve kterém je jasně uveden důvod a způsob nakládání s vašimi osobními údaji.

Administrace Administrace

      Nevím heslo